És important recordar-ho…

Rememorari still

Rememorari